Snelle levering
9,2/10
Telefoon (alleen Engels) : +31 202 41 63 18

FAQ covid-19

Laatste wijziging op 16/04/2020

1. Heropening van de Glisshop winkel


De Glisshop winkel opent opnieuw zijn deuren op maandag 11 mei van 10-12h en van 14-19h. Daarna kan u er terecht van dinsdag tot zaterdag van 10-12h en van 14-19h.

1.1 Veiligheidsmaatregelen voor onze klanten en het afstand houden

 • Slechts 20 klanten hebben tegelijk toegang tot de winkel. Een wachtrij voor de winkeldeur zal zijn gemarkeerd voor wachtende klanten ;
 • Bij het binnenkomen in de winkel, gelieve uw handen met de beschikbare hydro-alcolische gel te ontsmetten ;
 • De pijlen voor het te volgen traject zijn gemerkt op de vloer ;
 • Gelieve u aan een verkoper te wenden voor het bekijken en/of passen van een produkt ;
 • Specifieke zones voor gemanipuleerde artikelen zijn ter beschikking ;
 • Gelieve uw eigen sokken mee te brengen voor het passen van schoenen of boots ;
 • Computerschermen welke gewoonlijk ter beschikking staan, zijn nu enkel voorbehouden aan Glisshop verkopers ;
 • Gelieve een veilige afstand (1 meter) aan te houden wanneer u een verkoper aanspreekt of bij het wachten aan de kassa ;
 • Voor het verrichten van een betaling gelieve uw bankkaart te gebruiken, of een betaalmiddel zonder contact ;
We behouden ons het recht voor om toegang tot de winkel te weigeren aan klanten, die de bovengenoemde maatregelen niet respekteren

1.2 Personeelsuitrusting en inrichting van de lokalen

Om u de best mogelijke winkelomstandigheden aan te bieden, werden volgende maatregelen genomen :

 • Onze verkopers zijn voorzien van maskers en houden een afstand tot de klant van 1 meter aan ;
 • Onze verkopers ontsmetten zich de handen na elk onderhoud met de klant ;
 • Werkplaatsen worden ontsmet na elk gebruik ;
 • Gepaste artikelen worden terzijde gelegd en daarna ontsmet ;
 • De winkel wordt minstens éénmaal per dag ontsmet met een virucide.

2. Hernemen van de activiteit en veiligheid van het personeel

Om ons voor te bereiden op het einde van de lock-down, voorzien op 11 mei aanstaande, besloten we de verzending van uw paketten te hervatten. Wij wensen echter de veiligheid van ons personeel en onze partners te verzekeren, een beperkt team van vrijwilligers is dus opnieuw aan het werk.

2.1 Uitrusting van het personeel

De nodige voorzorgen om onze medewerkers te beschermen werden genomen, en worden voortdurend verbeterd. Momenteel zijn volgende maatregelen van kracht :

 • het personeel beschikt over wegwerphandschoenen ;
 • werkhandschoenen werden bezorgd aan hen die dat nodig hebben ;
 • beschermingsmaskers zijn beschikbaar voor al het personeel ;
 • hydro-alcolische gel is eveneens ter beschikking ;
 • onsmettingsmiddelen worden aangewend voor de reiniging van werkplaats en gereedschap. Deze taak wordt regelmatig uitgevoerd en systematisch op het einde van elke werkdag.

2.2 Inrichting van de lokalen

De werkplaats werd heringericht in verschillende ruimten, om de veiligheid van het aanwezige team te vrijwaren. Elke ruimte is bezet door één medewerker. Dit laat toe een gezonde werkruimte te verzekeren en beperkt de verspreiding.

 • de onderlingen afstand tussen werkruimten bedraagt twee meter ;
 • interne communicatie gebeurt bij voorkeur per telefoon of mail ;
 • elk gereedschap of behandelingstoestel is slecht toegewezen aan één enkel persoon ;
 • elke telefoon, computer of ander produkt, worden slechts gebruikt door één enkel persoon.


2.3 Toegang en veiligheid

Tenslotte werden ook de veiligheid en de toegangsvoorwaarden tot onze lokalen versterkt :

 • elke persoon vreemd aan het bedrijf dient zich aan te melden voorals toegang wordt verleend ;
 • bij het binnenkomen dient elke persoon zich te bedienen van de beschikbare hydro-alcolische gel ;
 • vervoerders dienen de aanwijzingen van de platformverantwoordelijke op te volgen bij aanlevering of afhaling van paketten.

Al deze maatregelen werden genomen om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen, maar ook om het volledig hernemen van de activiteit voor te bereiden, met het volledige team en hopelijk op 11 mei aanstaande.

Onze planning voor het hernemen/voortzetten van de activiteit wordt dagelijks bijgewerkt, in functie van de aanwezige medewerkers en de logistieke verantwoordelijke.

Om de veiligheid voor allen te verzekeren, zullen we ook niet aarzelen om de huidige maatregelen te versterken indien dit nodig lijkt.

3. Levering

3.1 Hoe staat het met de levering van mijn bestelling ?

De verzendingen bij Glisshop werden hernomen op 15/04/2020 met een team van vrijwilligers.

Bestellingen worden behandeld door het logistieke team binnen de gebruikelijke termijn van 24h. Vervolgens ontvangt u een mail ter bevestiging van de verzending van zodra de vervoerder deze in ontvangst neemt.

3.2 Zal de aangekondigde levertijd worden gerespecteerd ?

De huidige situatie laat ons niet toe de aangekondigde levertijden te garanderen. Dat is ook de reden waarom leveringen naar Frankrijk en het buitenland gratis* zijn.
*Uitgezonderd levering naar Zwitserland (€19,90 vast bedrag).

Een mail ter bevestiging van de verzending zal u worden verzonden, welke u het opvolgen ervan mogelijk maakt.

Te voorziene levertijden :

 • voor een levering in Frankrijk, reken op een verlenging van 48h tot 72h.
 • voor levering naar Corsica en internationaal, reken op 4 bijkomende dagen.

3.3 Mijn bestelling werd geleverd in een afhaalpunt voor de regeringsbeslissingen vielen, maar ik heb ze niet afgehaald. Het afhaalpunt is momenteel gesloten, hoe geraak ik aan mijn bestelling ?

Het afhaalpunt bewaart uw pakket ; u kan het afhalen van zodra het weer opent.


3.4 Eén van mijn bestellingen diende in de winkel geleverd, hoe gaat dit dan ?

Wij bewaren uw pakket in onze opslagplaats. U kan het afhalen van zodra wij de toelating bekomen om opnieuw de deuren te openen.

4. Bestellingen


4.1 Kan ik een bestelling plaatsen op de website ondanks de lockdown ?

Ja, uiteraard kan u steeds een bestelling plaatsen op onze website. Het verzenden van pakketen werd hernomen op 15/04/2020 met een team van vrijwilligers.

Elke bestelling wordt door onze logistieke diensten behandeld binnen de gebruikelijke termijn van 24h. Van zodra uw bestelling werd overgenomen door één van onze vervoerders wordt u daarvan per mail op de hoogte gebracht.

4.2 Kan ik een bestelling afzeggen of wijzigen ?

Een afgewerkte bestelling kan u niet wijzigen.

U kan wel een bestelling afzeggen, afspraak dan via ons contactformulier om ons uw vragen kan bezorgen.

5. Retourzendingen / terugbetalingen / Dienst naverkoop :


5.1 Ik vroeg een retourzending aan maar ik kreeg geen antwoord ?

Ten gevolge de lock-down werd de dienst Naverkoop gesloten op 16/03/2020. Deze dienst werd opnieuw geopend op 15/04/2020.
Aanvragen worden dus behandeld in chronologische volgorde. U bekomt zo snel mogelijk een antwoord.

5.2 Kan ik een retourzending aanvragen ondanks de lockdown ?

Ja, vanaf nu kan u aanvragen daartoe indienen. U bekomt dan snel een antwoord van onze diensten.

5.3 Ik stuurde een produkt terug, maar kreeg geen bevestiging van goede ontvangst ?

Het herstarten van de Dienst Naverkoop verloopt geleidelijk, met een beperkt team. De ontvangst van teruggestuurde produkten is volop in de gang ; een bevestiging daarvan bekomt u zo snel mogelijk.

5.4 Ten gevolge de lock-down heeft de vervoerder mij mijn pakket teruggegeven. Wat nu ?

U kan ons uw pakket terugsturen of contact met ons nemen, we sturen u dan een nieuw verzendingsetiket toe.

5.5 Ik ontving de bevestiging voor een retourzending maar kon deze nog niet verzenden. Zal deze vervallen indien de 15 dagen retourtermijn niet worden gerespekteerd ?

Neen, de retourtermijn zal uitzonderlijk worden verlengd.


6. Andere


6.1 Uw vragen werden onvolledig beantwoord ?

Afspraak dan via ons contactformulier om ons uw vragen kan bezorgen.

Uw aanvraag zal dan worden behandeld met een snel antwoord.

Met dank voor uw geduld en vertrouwen.

Blijf gezond en zorg voor uw naasten !De inlichtingen vermeld op deze pagina worden regelmatig bijgewerkt om u voortdurend op de hoogte te houden