BEREIKBAAR OP   +44 20 3129 3301

Experten advies

Ons team van experten begeleid U tijdens uw aankopen, met gepast advies volgens uw behoeften.

Man-Vrij 09.00-12.00 / 14.00-19.00

+44 20 3129 3301  


Via ons Help Center

CONTACT
(= line.product.common.ancestorIds[1] || line.product.common.ancestorIds[0] || line.product.common.id =) (= line.quantity =) (= line.product.common.title =) (= line.unitAmountWithTaxes =) (= cartData.common.currencyCode =)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Gegevens

Glisshop
SAS MGF Sports
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE
FRANCE

Telefoonnummers

Infoline : +31 202 41 63 18
Vanuit het buitenland : +31 202 41 63 18
Fax : 04 73 28 56 21

Emails

Contact : info@glisshop.com
Advies ski : ski@glisshop.com
Advies snow : snow@glisshop.com

Algemeenheden

Op het ogenblik van de bestelling, erkent de klant kennis te hebbben genomen van de genoemde algemene verkoopsvoorwaarden en ermee akkoord te gaan zonder voorbehoud.

Aanbod

Het aanbod strekt zich uit tot volgende landen : Continentaal Frankrijk, Frans Corsica, Monaco, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Polen, Zweden, Slovenië, Zwitserland, met de toepasselijke vrachtkosten, leveringstermijnen en belastingen volgens de geldende rechtsregels.

Elke bestelling bevestigd door de klant houdt zijn goedkeuring in van de algemene verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op deze website.

Onze website werd vertaald in 6 talen. U kunt hem raadplegen en een bestelling plaatsen in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans of in het Nederlands.

Voorwaarden

U kunt bestellen het internet.
De prijs aangegeven op het productblad op het ogenblik van bestelling komt overeen met de aangerekende prijs inclusief belasting. Een rekening kan worden afgedrukt vanaf de rubriek Mijn account. Ze zal U worden gevraagd voor elke latere behandeling door de dienst naverkoop.

Opslag van de bestelling / Betaalmethode

Uw bestelling wordt opgeslagen onmiddellijk nadat de betaling is uitgevoerd. Voor betalingen met overschrijving, gelieve U te wenden tot de betreffende rubriek.

Betaling online

De online betaling is volledig verzekerd door onze dienstverlener Be2bill, lid van de GIE CB en gecertifiëerd PCI DSS, en beantwoord zodoende aan de meest stricte normen voor de veiligheid van uw bankgegevens.
Elke bestelling, bevestigd door de verbruiker, behelst het onherroepelijk aanvaarden van de algemene verkoosvoorwaarden welke niet kunnen worden betwist.

Betaling met kado-kaart Buybox

Betaling per E-kado kaart is volledig beveiligd door onze dienstverlener Buybox.

De E-KADO KAART heeft een geldigheidsduur van 365 dagen. Na deze termijn, vervallen de E-KADO KAARTEN en het ongebruikte saldo. Op de CADEAUBON staat de einddatum.

Is de E-KADO KAART te gebruiken op de gehele site en in de winkels van de glisshop.nl.

In geval van onvoldoende saldo op de E-KADO KAART om de volledige online bestelling te betalen, wordt om een aanvullende betaling gevraagd om zo de bestelling te kunnen afronden.

De E-KADO KAART kan in meerdere keren worden gebruikt. Als na een bestelling, een restbedrag op de E-KADO KAART overblijft, dan is dit geldig voor een latere bestelling als deze binnen de geldigheidsdatum blijft van de E-KADO KAART die op de drager staat.

Als na een betaalde bestelling met een E-KADO KAART de artikelen worden teruggestuurd of de bestelling wordt geannuleerd, dan zal de voor deze bestelling gebruikte E-KADO KAART worden gecrediteerd. Deze kan dan voor een nieuw aankoop worden gebruikt

Slechts één enkele E-kado kaart per aankoop kan worden aanvaard.

De E-KADO KAART kan alleen door de INITIATIEFNEMER worden geannuleerd en als deze nooit is gebruikt. Daarvoor moet de INITIATIEFNEMER een verzoek indienen via de contact link onderaan de pagina van de SITE en binnen 14 dagen na de uitgiftedatum van de CADEAUBON. Alle verzoeken die na de termijn van 14 dagen binnenkomen, worden niet gehonoreerd.

Bij annulering, zal iedere DEELNEMER kosteloos het bedrag van zijn bijdrage terug ontvangen, via hetzelfde betaalmiddel dat eerder door hem werd gebruikt. In geen geval kan de INITIATIEFNEMER als er meerdere DEELNEMERS zijn het bedrag van de bijdrage van de andere DEELNEMERS op zijn rekening ontvangen.

De CADEAUBONNEN kunnen niet doorverkocht worden, aan een ander gegeven worden of voor geld ingewisseld worden.

Betaling per bankoverschrijving

De bankgegevens voor het uitvoeren van uw overschrijving zullen worden bezorgd met de bestellingsbevestiging per email. U kunt ze eventueel raadplegen op onze pagina betaling door hier te klikken. Opgelet, de bankgegevens wijzigen in functie van de gebruikte munteenheid.

U dient uw bestelnummer te vermelden bij de overschrijving. Dit nummer is van het type : GS-XXXXX (vervang XXXXX door het bestelnummer)

Bestellingen afgerekend per bankoverschrijving worden effectief van het moment dat het bedrag op onze rekening is aangeschreven.

Beschikbaarheid van producten

De producten aangeboden op glisshop.nl zijn beschikbaar in ons pakhuis.
Wij selecteerden voor U bij befaamde fabricanten, de modellen die de beste kwaliteits/prijs-verhouding aanbieden. Voor het merendeel zijn dit seizoensgebonden producten waarvan de voorraad niet wordt hernieuwd.
Indien een product aangeboden op de website niet meer in voorraad blijkt te zijn, wordt U door ons op de hoogte gebracht en wordt U een nieuwe leveringstermijn of een evenwaardig vervangingsproduct voorgesteld. U hebt ook de mogelijkheid om afbestelling en terugbetaling te eisen. In het geval waar Glisshop, met uw goedkeuring, goederen of diensten van gelijke kwaliteit en prijs levert, zijn de terugzendingskosten met betrekking op uw herroepingsrecht ten onzen laste.

Leveringsvoorwaarden

Bestellingen geplaatst voor 12 uur worden dezelfde dag nog behandelt en verzonden de dag nadien.
De aangekondigde leveringstermijn gaat uit van de verzendingsdatum van de goederen. Zaterdagen, zondagen en feestdagen dienen worden toegevoegd aan de oorspronkelijke leveringstermijn.
De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de gekozen vervoerswijze. Wendt U tot de rubriek "vervoer" van deze website voor meer inlichtingen over transportkosten en -termijnen.
Een opvolging van de bestelling en de levering is mogelijk via onze website.

OPGELET : Wij kunnen niet leveren op volgende bestemmingen :
Groot-Brittanië : Het eiland Jersey en Guernesey, het eiland Man
Zwitserland : Büsingen, CERN
Duitsland : Helgoland
Spanje : Canarische eilanden, Ceute, Mellila, Balearen
Italië : Campione d'Italia, San marino, Vatikaanstad

Opmerking : Bepaalde postcodes komen niet in aanmerking voor een express-levering door UPS. U kunt deze informatie nagaan op volgend adres : https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=fr_FR&WT.svl=SubNav

Verkoop en verzending van producten buiten de Europese Unie.

Sinds 1 januari 2019 zijn de leveringsvoorwaarden naar Zwitserland vereenvoudigd. Vanaf heden worden aankopen in Frankrijk afgerekend met de huidige BTW-tarief van 7,7%. U hoeft deze belasting dus niet meer te betalen bij de aanlevering.

De leveringskosten in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (vervoer en douane) zijn alles inbegrepen, dus geen bijkomende kosten bij de aanlevering.

Glisshop biedt geen directe belasting-vrijstelling aan (voor directe levering in het land) voor andere landen.
Glisshop biedt geen belasting-uitsteling aan voor zijn klanten (betaling BTW, en terugvordering eens de invoerformaliteiten zijn vervuld).

Controle van de colli bij ontvangst

Bij ontvangst van uw colli, is het belangrijk de algemene conditie ervan na te kijken
Een colli waarvan de verpakking is beschadigd dient te worden geopend alvorens de leveringsbon de ondertekenen, teneinde de goede staat van de producten te controleren.
Twee gevallen kunnen zich voordoen :

1. De bestelde producten zijn aanwezig en onbeschadigd : U kunt dan zonder voorbehoud de colli aanvaarden.

2. De bestelde producten ontbreken en/of zijn beschadigd : gelieve de colli te weigeren en een omstandig voorbehoud aan te tekenen op de leveringsbon van de vervoerder, zoals bijv. :

Colli beschadigd ontvangen, het product XXX ontbreekt of het product XXX is beschadigd - levering geweigerd.

Indien U desondanks beslist de colli te behouden, moeten wij U eraan herinneren dat geen enkele aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld bij het aanvaarden van de levering zonder dat er voorbehoud werd aangetekend bij de vervoerder.
Een voorbehoud in de vorm van "onder voorbehoud van het verwijderen der verpakking" heeft geen enkele juridische waarde. Uw voorbehoud dient nauwkeurig te zijn : "colli beschadigd ontvangen, een product met referentie XXX ontbreekt of nog een product XXX beschadigd door schok". Een gedetailleerd voorbehoud is onmisbaar opdat, enerzijds, wij verzet zouden kunnen aantekenen bij de vervoerder en, anderzijds, U vervanging van het product zou kunnen bekomen. Het voorbehoud dient te worden aangetekend op leverbon van de vervoerder, waarvan U een copie behoudt of een duidelijk leesbare foto maakt..
Is de vervoerder niet in het bezit van een papieren leveringsbon dan kunt U, ofwel een foto nemen van zijn electronisch apparaat (de aangetekende reserves dienen leesbaar te zijn op uw foto), ofwel uw voorbehoud neerschrijven op blanco briefpapier met een nauwkeurige beschrijving van de bevindingen en ondertekend door uzelf en de vervoerder.

Garantie Dienst Naverkoop

DDe produkten die wij in de handel brengen werden vervaardigd door grote merken vermaard om hun degelijkheid.
Als zodanig genieten zij een wettelijke garantie van overeenstemming en tegen verborgen gebreken, gedurende een periode van twee jaar.

Deze garantie is onderworpen aan normaal gebruik van het product, wij bemiddelen met de fabrikant om uw probleem zo snel en zorgvuldig mogelijk op te lossen, binnen een termijn van 30 dagen. Wij bemiddelen met de fabrikant opdat uw probleem zo spoedig mogelijk en met de beste zorgen wordt behandeld.Alle producten genieten van deze garantie voor zover het defect van het product te wijten is aan een fabricagefout, een zichtbaar of een verborgen gebrek. Deze kwalificatie van "fabricagefout" kan alleen door de fabrikant zelf worden vastgesteld ; Glisshop treedt enkel op als tussenpersoon tussen u en de fabrikant.
Indien het defect zich vertoont na de aankoop en tijdens de garantietermijn, worden u geen kosten aangerekend.
Meer inlichtingen over de te volgen stappen vindt u hier.

Het terugzenden van defecte koopwaar gebeurt voor rekening, risico en verantwoordelijkheid van de klant. De verantwoordelijkheid van de onderneming SAS MGF Sports kan niet worden aangesproken, bij eender welke schade toegebracht aan het materiaal tengevolge van een ontoereikende verpakking. Het wordt sterk aanbevolen de produkten extra te verpakken met luchtbellen-film. Teruggezonden produkten waarvan de vrachtkosten niet werden gedragen door de klant worden systematisch geweigerd. Elk product hersteld binnen het kader van deze wettelijke conformiteitsgarantie geniet van een verlenging van deze garantie met zes maanden.

Na tussenkomst van de Dienst Naverkoop, gebeurt de terugzending van de koopwaar op onze kosten.
Indien blijkt dat het teruggezonden materiaal niet beschikt over een terugzendingstoelating en/of geen defect vertoont welke in aanmerking komt voor garantie, dan zal dit worden teruggestuurd aan de klant met verzendingskosten te betalen bij ontvangstneming.

Uitzondering : Beschadigingen te wijten aan schokken zijn niet gedekt door de fabrieksgarantie (afgerukte ski- of snowboardkanten).

Bij problemen met een product besteld bij Glisshop en alvorens deze terug te sturen, gelieve eerst contact met ons op te nemen op volgend adres :
Glisshop
SAS MGF Sports
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE
FRANCE

Herroepingsrecht / retourvoorwaarden

U kunt genieten van een herroepingsrecht van 100 dagen vanaf de datum van ontvangst van de zending, is dit het geval dan wordt U of het bedrag terugbetaald. Klik hiervoor op "Terugsturen" wanneer u de betreffende bestelling behandelt, in het deel "Mijn bestellingen" onder "Mijn account".

U bent in Frankrijk of Monaco

Om terugzendingen te vergemakkelijken, bezorgd Glisshop U het retourlabel. De kosten bedragen gewoonlijk 3,90 euro voor een klein pakket (helm, skibril, enz.) en 4,90 euro voor een groot pakket (ski's, snowboards, enz.).

U kan de retourzending natuurlijk ook zelf organiseren ! Hebt u toegang tot interessantere tarieven, aarzel dan niet. In dat geval zullen wij uiteraard niets van uw terugstorting afhouden. Als u niet het door ons geleverde retourlabel gebruikt, moet uw vervoerder U een trackingnummer bezorgen.

Let op: retourzendingen vanuit Corsica zijn voor eigen rekening

U bent elders in Europa

De retourkosten zijn ten uwen laste indien u zich in één van de volgende landen bevindt: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden.

Het precieze bedrag van deze kosten zal u worden meegedeeld bij bevestiging van het retourverzoek en zal in mindering worden gebracht op de terugstorting. Zij kunnen variëren volgens de afmetingen van het pakket en het verblijfsland, maar bedragen nooit meer dan 25€.

U kan de retourzending natuurlijk ook zelf organiseren ! Hebt u toegang tot interessantere tarieven, aarzel dan niet. In dat geval zullen wij uiteraard niets van uw terugstorting afhouden.

Let op: Als u niet het door ons geleverde retourlabel gebruikt, moet uw vervoerder U een trackingnummer bezorgen.

U bent in Zwitserland, Frankrijk Corsica of het Verenigd Koninkrijk

In deze twee gevallen kunnen we u geen retourlabel verstrekken en draagt u de retourkosten.


Voor een geldige aanvraag dienen twee voorwaarden worden voldaan :


Een terugzendingsaanvraag indienen bij de klantendienst.
De aanvraag dient ons toe te komen binnen 100 dagen na ontvangst van de zending, en het of de producten dienen ten laatste 14 dagen na de aanvraag door ons te worden ontvangen..

Overeenkomstig de wettelijke regelingen, stellen wij U het gestandaardiseerde herroepingsformulier ter beschikking als bijlage in onze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit document kan worden aangewend om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Zoals eerder reeds vermeld, dient deze worden verzonden aan volgend adres :

Glisshop
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE
FRANCE

De produkten dienen worden teruggezonden in perfecte staat en ongebruikt. Ingeval van een aanvraag tot terugbetaling, wordt deze uitgevoerd binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de producten door onze diensten.

De producten dienen te worden beschermt door een luchtbellenfilm (textiel uitgezonderd) in een verpakking aangepast aan de afmetingen van het product. Wij verzoeken U alle nodige maatregelen te nemen om de producten te beschermen tijdens het vervoer.

Gelieve geen kleefband te gebruiken op de originele verpakking van het product, opdat deze opnieuw te koop kan worden aangeboden. Kosten voor het herverpakken kunnen worden aangerekend (of in vermindering worden gebracht bij een terugbetaling) indien dit niet wordt gerespecteerd.

OPGELET : Overeenkomstig artikel L. 121-21-4 de la loi n° 2014-344, is Glisshop niet gehouden aan het terugbetalen van aanvullende kosten indien de verbruiker uitdrukkelijk een duurdere leveringswijze dan de standaard levering koos.. Bovendien heeft de terugbetaling betrekking op het bedrag betaald tijdens de bestelling (productprijs en standaard vrachtkosten). De terugzendingskosen blijven ten uwen laste.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de richtlijnen van de consument zijn vervaardigd of een duidelijk gepersonaliseerd karakter vertonen (artikel 221-28). Dit artikel geldt voor skipacks geleverd met bindingen gemonteerd op verzoek van de klant, gezien de bindingen worden aangepast aan de schoenmaat van de klant.

Klantgegevens

Bij toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978 mbt. de individuele vrijheid en de automatische gegevensverwerking, beschikt U over een toegang tot de door U verstrekte gegevens en de mogelijkheid ze aan te passen.
Ons klantenbestand werd ter kenninsgeving overgemaakt aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Ontvangstbewijs van de verklaring Nr. 1887708 v 0.

In geval van geschil tussen SAS MGF Sports et zijn klanten zijn deze geschillen onderworpen aan de Franse wetgeving. De klager beschikt over de keuze van de bevoegde rechtbank.

Beoordelingssysteem van de bestellingen (Opsporing van fraude)

De gegevens ivm. uw bestelling worden automatisch verwerkt. Deze behandeling heeft als doel de transacties te analyseren om te strijden tegen fraude met bankkaarten.

Glisshop is de bestemmeling van de verzamelde gegevens ivm. uw bestelling. Het niet overmaken van de gegevens ivm. uw bestelling verhindert het uitvoeren en de analyse van uw transactie. 

Het uitvoeren van een illegale betaling bij uw bestelling door frauduleus gebruik van een bankkaart, leidt tot het optekenen van de gegevens in een bestand van onregelmatige betalingen. Een onrechtmatige verklaring of andere onregelmatigheid kan leiden tot een specifieke behandeling. 

Overeenkomstig de wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt U, op elk moment, over een recht tot toegang, rechtzetting of verwijdering van al uw persoonlijke gegevens door te schrijven per briefwisseling en middels bewijs van identiteit, aan Glisshop, SAS MGF Sports, 67 rue des Varennes, 63170 AUBIERE - FRANCE

Bescherming van uw vertrouwelijkheid

Bij Glisshop worden de persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers voor 100% beschermd. Ook de leden van het Glisshop team zijn net zoals u verbruikers, klanten van websites. Het is voor deze reden dat we gehecht zijn aan de vertrouwelijkheid van gegevens. Heeft u een vraag betreffende onze politiek van gegevensbescherming, aarzel dan niet ons een e-mail te sturen aan rgpd@glisshop.com of door onze Contact formulier te gebruiken.

Wij herinneren u eraan dat SAS MGF Sports, als eigenaar van de website Glisshop, verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheid van onze dienstverlening en het gegevensbeheer.

Het vergaren van gegevens is noodzakelijk voor een goede werking van de website en verzekert u van een vlotte navigatie en aankoopervaring. Hierbij een uiteenzetting over welke gegevens worden vergaard en hoe ze worden aangewend :

- Naam en adresgegevens:

Deze gegevens zijn vooral nodig om de produkten, door u besteld op onze website, te kunnen verzenden. Vervolgens Met uw instemming, laat dit ons toe u produktinformatie of aanbiedingen toe te zenden, u Glisshop aanbiedingen aan te tonen terwijl op het net surft. Dit is voor u de garantie voor een aantrekkelijk en gepersonaliseerd aanbod.

- Geboortedatum:

Uw leeftijd kan bijvoorbeeld nodig zijn om produkten te personaliseren (zoals bijv. het afregelen van ski-bindingen). Uw geboortedatum is tevens nuttig om fraude te bestrijden. Zij helpt ons ook onze klanten beter te kennen vanuit statistisch oogpunt, om vervolgens perfect aangepaste producten aan te bieden.

- Uw geslacht:

Deze informatie helpt ons om u sneller interessante producten voor te stellen met betrekking tot uw geslacht (vrouw/man). Het is een noodzakelijke eigenschap voor het personaliseren van producten (zoals bijv. het afregelen van ski-bindingen). En uiteindelijk is deze informatie ons nuttig om, vanuit statistisch oogpunt, u steeds een gepersonaliseerd aanbod voor te stellen.

Uw voorgeschiedenis mbt. aankoop, navigatie of contact :

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uw klantentraject op de Glisshop website, met name tijdens het toevoegen van producten in uw winkelwagen. Deze gegevens laten tevens het beheer toe van onze Dienst Naverkoop, en u een gepersonaliseerd aanbod van producten voor te stellen. Aan de hand van uw IP-adres of het gebruikte apparaat (smartphone, computer of tablet) zijn we bijvoorbeeld in staat om automatisch onze website aan te passen voor beeldgrootte of taal. Zoals u begrijpt, is dit een onontbeerlijke hulp om u de beste dienstverlening aan te bieden. Tenslotte zijn al deze gegevens ook nuttig voor fraudebestrijding.

- Betaalgegevens:

Betaling per bankkaart is volledig beveiligd door onze dienstverlener Be2bill, lid van GIE CB en PCI DSS gecertifiëerd, wat borg staat voor de meest strikte normen voor beveiliging van bankgegevens. Bij betaling worden uw bankgegevens gecodeerd overgedragen, zij kunnen ook worden geregistreerd door onze dienstverlener. Op geen enkel ogenblik heeft Glisshop bezit of kennis van uw bankgegevens.

- Inlichtingen voor de verpersoonlijking van produkten :

Wij hebben inlichtingen nodig voor het personaliseren van bepaalde producten. Uw grootte, uw gewicht, uw kunnen of nog uw schoenmaat, zijn noodzakelijke gegevens voor het perfect afregelen van uw bindingen en voorwaarde voor uw veiligheid op de skipistes.

- Getuigenissen :

Wij publiceren klantgetuigenissen op onze kanalen. Sommige getuigenissen kunnen persoonlijke gegevens bevatten. U kan een aanvraag indienen tot wijziging of vernietiging van uw getuigenis door Contact formulier te gebruiken.

- Deelname aan wedstrijden, peilingen, ...

Er is geen enkele verplichting tot deelname aan wedstrijden, maar indien uw wenst te winnen zijn we verplicht uw gegevens te noteren. Bij peilingen worden de gegevens statistisch aangewend, om onze klanten beter te kennen en het Glisshop aanbod te verbeteren.

- Sociale netwerken :

Glisshop kan uw persoonlijke gegevens aanwenden om met u contact te nemen via sociale media. Deze websites hebben een eigen vertrouwelijkheids politiek en gebruiksvoorwaarden.

- Het delen van inlichtingen met derden :

Sommige van uw gegevens delen wij met andere bedrijven om onze verkooppraktijken te kunnen uitvoeren :
° Vervoerders voor het leveren van uw bestelling.
° Betalingsdienstaanbieders
° Beroepsmatige bedrijven zoals het marketing agentschap, advertentiepartners, web hosting, ...

Wij doen beroep op andere bedrijven voor :

° Het verzamelen van uw mening, kanttekeningen, evaluaties of opmerkingen mbt. aankoopervaringen. Hiervoor doen we beroep op het bedrijf Avis Vérifiés.
° Een gepersonaliseerde aankoop voorstellen op onze website. Hierbij helpt ons het bedrijf Nosto.
° Een kwalitatieve zoekmachine aanbieden op onze website, beheerd door het bedrijf Doofinder.

Deze handelspartners beschikken over een beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens binnen het strikte kader van hun opdracht. Zij kunnen deze enkel gebruiken volgens onze handelsovereenkomst en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
Bijgevolg eist Glisshop van al zijn partners en onderaannemers om voldoende garanties voor te leggen, dat alle technische en organisatorische maatregelen werden getroffen voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Marketing berichten (e-mail, sms, ...) :

Na het bekomen van uw instemming kan Glisshop met u contact nemen per e-mail, sms of notificaties, om u de actualiteit of een productinformatie voor te stellen of u op de hoogte te houden van tijdelijke aanbiedingen. U kan zich op elk moment afmelden van deze diensten door de link te volgen in onze e-mails, of door onze klantendienst te contacteren via Contact formulier. U bekomt nog wel berichten mbt. uw bestelling, zoals bestelbevestigingen, tracking-nummers voor de opvolging, tevredenheispeilingen, terugzendingsaanvragen, aanpassingen van uw getrouwheidskorting, ...

De Glisshop publiciteit op het internet :

Dankzij digitale marketingbedrijven en bepaalde advertentiediensten, kan Glisshop u beogen via advertentie-banners wanneer u andere websites bezoekt. Deze advertenties zijn gegrond op uw persoonlijke gegevens die wij vergaren tijdens uw bezoek op de Glisshop website (geraadpleegde producten, zoekgeschiedenis, aangeklikte banners, ...). Deze advertenties wenden verschillende technieken aan zoals pixels, tags, cookies, html en andere specifieke diensten.

Opslaan en wissen van gegevens :

Uw gegevens worden bewaard zolang uw klantenrekening actief is, om u een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden. Is uw rekening niet actief gedurende 3 jaar dan verbinden wij ons ertoe uw gegevens te wissen.

Aanpassing van onze vertrouwelijkheids politiek:

Glisshop behoudt zich het recht toe om zijn vertrouwelijkheidspolitiek van gegevensbeheer aan te passen. Indien er zich een belangrijke wijziging voordoet, dan wordt deze duidelijk aangegeven op deze pagina


Telefoongegevens:

Tijdens het bestelproces verzamelen wij telefoongegevens. Dit is zonder handelsdoeleinden en dient enkel om u op de hoogte te houden van de levering van uw pakket.
In toepassing van artikel L. 223-2 van het consumentenwetboek kan u zich altijd inschrijven op de overheidslijst van verzet tegen telefonische klantenwerving (Bloctel), met de link : https://www.bloctel.gouv.fr/

Gebruikersrecht :

De GDPR-wetgeving stelt nieuwe normen voor verbruikers met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Ziehier uw rechten :
° U dient te worden ingelicht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens
° U hebt een recht tot toegang en wijziging van de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten
° Het recht tot vergeten : u kan het wissen van uw gegevens vragen of ons verzoeken deze te vergaren en te gebruiken.
° Het recht om geen directe marketing berichten te ontvangen. Dit kan u doen via onze newsletters of het contactformulier. Infeite kan u op elk moment uw toestemming intrekken voor welke behandeling dan ook, gebaseerd op inhoud.
° Het recht om het afleveren van uw gegevens te vragen voor uzelf en voor andere dienstverleners

Wenst u een recht toe te passen, een klacht in te dienen of éénvoudig een vrraag te stellen, gelieve dan Contact formulier te gebruiken.

Cookies :

De website Glisshop vergaard inlichtingen door gebruik van cookies, html code, onzichtbare pixels en soortgelijke technologie, widgets, knoppen, geïntegreerde URL's, … Ziehier de verschillende inlichtingen die we opslaan :
° Adres IP
° Identificatie cookie
° ID van het materiaal (gebruikte toestel)
° Webnavigator en taal
° Land
° Bezochte sites
° Navigatiegedrag op de website Glisshop : clicks, zoekopdrachten, winkelmand, ...
° Bezochte pagina's, bezoekuren, URL's


Deze inlichtingen laten ons toe de best mogelijke dienstverlening aan te bieden en de online ervaring van onze gebruikers te verbeteren. Inlichtingen verkregen dmv. cookies en html-code laten ons toe om statistische gegevens te verzamelen, omtrent bezoeken op de website en het navigatiegedrag.


Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze website en dus steeds geactiveerd. Zij laten bijv. toe om producten toe te voegen in uw winkelwagen, om te kunnen afrekenen en om gegevens te beveiligen gedurende het aankoopproces.

Andere cookies zijn geactiveerd voor een sneller surfen, doordat ze uw voorkeur registreren of nog om bijkomende functies toe te voegen aan onze website. Als u deze cookies weigert wordt het surfen langzamer en onze aanbevelingen minder precies.

En tenslotte, cookies van sociale media en advertenties sturen gegevens naar andere bedrijven om advertenties aan te passen aan uw voorkeur en interesse. De behandeling van de door cookies vergaarde inlichtingen (modules van derden of widgets) is onderworpen aan de politiek van bescherming van gegevens van deze bedrijven of sociale media. Deze cookies laten u toe om u te verbinden aan deze media en er informatie te verspreiden.

Ons bereiken :
Mocht u nog vragen of verzoeken hebben, aarzel dan niet ons team te contacteren per e-mail aan rgpd@glisshop.com of door een bezoek aan Contact formulier.

U kan ons ook schrijven op volgend postadres :
SAS MGF Sports
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE

Bemiddeling bij consumentengeschillen


Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek betreffende de bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen, heeft de klant het recht om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar (natuurlijk of rechtspersoon) met het oog op de minnelijke schikking van het geschil tussen hem en de handelaar.
Het bedrijf CM2C werd door ons aangesteld als consumentenbemiddelaar op grond van een op 18/02/2022 ondertekende overeenkomst.
Een gebruiker van de website welke een aankoop deed, kan dus een klacht indienen:
- via e website https://www.cm2c.net/
- of per schrijven aan : CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017 Paris
De door de bemiddelaar voorgestelde oplossing is niet bindend voor de partijen, die ten allen tijde vrij blijven om het bemiddelingsproces te verlaten. Overeenkomstig artikel L 612-2 van het Franse wetboek van consumentenrecht is één van de voorwaarden voor de behandeling van het geschil door de bemiddelaar dat de consument moet kunnen aantonen dat hij eerder heeft geprobeerd zijn geschil met de verkoper op te lossen.
De bemiddeling is gratis voor consumenten; de kosten voor behandeling en onderzoek van bemiddelingszaken worden gedragen door de handelaars. Het initiatief voor een bemiddeling kan enkel van de consument uitgaan (de verkoper kan dit initiatief niet nemen). De bemiddeling moet worden gehouden binnen een termijn van ten hoogste 90 dagen na de datum waarop de bemiddelaar de partijen van de verwijzing in kennis heeft gesteld. In geval van een ingewikkeld geschil kan deze termijn worden verlengd; de partijen worden daarvan dan in kennis gesteld.

Link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show


Bijlage 1 : standaard formulier voor herroepingsrecht

Gelieve het bijgaand formulier enkel aan te vullen en op te sturen indien U zich wenst te ontdoen van de overeenkomst.


Ter attentie van : Glisshop / 67 rue des Varennes / 63170 AUBIERE / FRANCE


Bij deze stel/stellen (*) ik/wij (*) U in kennis van mijn/ons (*) herroepingsrecht op onze overeenkomst met betrekkking tot de verkoop van de goederen (*) / tot de levering van de diensten (*) hierna vermeld :


Besteld product : ........................................................................

Besteld op (*) / ontvangen op (*) : ........................................................................

Naam van de verbruiker(s) : ........................................................................

Adres van de verbruiker(s) : 
........................................................................
........................................................................
........................................................................


Ondertekening van de verbruiker(s) (enkel in geval van betekening op briefpapier) :


Datum : ........................................................................


(*) Schrappen wat niet van toepassing is.