Snelle levering
9,2/10
Telefoon (alleen Engels) : +31 202 41 63 18

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en het respect voor uw prive-leven heeft voor ons de hoogste prioriteit.


In het kader van het gebruik van zijn website Glisshop.nl, is het vennootschap SAS MGF Sports geacht gegevens te verzamelen met persoonlijk karakter. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.


Elke verwerking van persoonlijke gegevens U betreffende wordt uitgevoerd met eerbiediging van de toepasselijke wettelijke regelingen.


Het geautomatiseerd verzamelen en behandelen van persoonlijke en nominatieve gegevens, alsook de bestemmelingen van deze gegevens, werd gedefiniëerd, verklaard en toegestaan door het CNIL (toelatingsnummer : 1887708 v 0) overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.Voor elke informatie of klacht aangaande deze website of zijn inhoudt, kunt U ons bereiken op volgend adres : Glisshop - 67 rue des Varennes - 63170 AUBIERE , per telefoon op +31 202 41 63 18 of per email aan : info@glisshop.com


Deze bepalingen hebben tot doel U te informeren over het verzamelen en het gebruik van de door U overgemaakt persoonlijke inlichtingen, alsook over uw betrokken rechten.

TITEL 1. VERZAMELING EN ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

Artikel 1. Opslag en gebruik van de gegevens


1.1 Bezoek aan onze website

Onze handelswebsite is vrij toegankelijk en wij leggen geen enkele verplichting op tot het overmaken van om het eender welke persoonlijke gegevens.


Indien U zich niet inlogt met uw gebruikersgegevens, blijft uw bezoek anoniem.

1.2 Uw gebruikersaccount

Teneinde aankopen te kunnen verrichten op onze website verzoeken wij U een klantrekening "Mijn account" te openen.


Om uw klantrekening te openen dient U enkele persoonlijke inlichtingen op te slaan. Enkel de velden voorzien van een asterisk (*) zijn verplicht in te vullen, de anderen zijn facultatief en beletten geenzins de correcte behandeling van uw bestellingen


Het aangeven van uw emailadres is verplicht daar deze ons toelaat uw bestellingen te bevestigen. Het is een communicatiemiddel tussen U en ons.


Er wordt U tevens gevraagd, indien gewenst, onze nieuwsbrief te onderschrijven.


De inlichtingen dienen precies te zijn tijdens uw bestellingen of wanneer U wenst te genieten van één van onze diensten.


Om veiligheidsredenen verbindt U er zich toe, om de toegangsgegevens tot uw klantrekening vertrouwelijk te behandelen en ze niet bekend te maken aan derden.


De toegang tot uw account is beschermd door een paswoord en U kunt op elk moment de ingebrachte gegevens wijzigen.


Deze gegevens en inlichtingen worden tevens bewaard voor veiligheidsdoeleinden, teneinde de wettelijke regelingen en verplichtingen te respecter.


De persoonlijke gegevens verzameld op Glisshop.nl zijn uitsluitend bestemd voor deze laatste. Het vennootschap SAS MGF Sports is enkel gedwongen ze over te maken aan bepaalde dienstverleners, teneinde een goede levering van bestellingen en eventuele naverkoop diensten te kunnen verzekeren.


Tijdens het inloggen of bij het plaatsen van een bestelling worden uw bankgegevens overgemaakt onder versleutelde vorm. Wij gebruiken de SSL (Secure Socket Layer) methode. Niettegenstaande wij een volledige bescherming niet kunnen gegaranderen, stellen wij alles in het werk opdat U kan genieten van een bescherming tegen verlies, beschadiging, toegang, wijziging of het verbreiden van uw gegevens door onbevoegde derden.


Wij noteren de inhoud van uw bestellingen en bezorgen U het detail van uw bestelling tegelijk met onze algemene verkoopsvoorwaarden per email. U kunt deze algemene verkoopsvoorwaarden terugvinden door hier te klikken. Uw vindt de bijzonderheden van uw laatste bestellingen terug in uw account.

1.3 De Facebook toepassingen

Om veiligheidsredenen verbindt U er zich toe, om de toegangsgegevens tot uw Facebook rekening vertrouwelijk te behandelen en ze niet bekend te maken aan derden.

Om onze Facebook toepassingen te kunnen gebruiken, verzoeken wij U deze te aanvaarden op de Facebook website. Er zal U aldus worden gevraagd om sommige persoonlijke gegevens te delen met onze website en onze Facebook-account.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de goede werking van deze toepassingen. Het vennootschap SAS MGF Sports is er enkel toe verplicht ze over te maken aan bepaalde dienstverleners om de voorgesteld diensten te verzekeren.

Artikel 2. Promoties - Newsletter


Wij uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden, enkel indien U onderschrijft aan onze nieuwsbrief.
Als lezer van onze nieuwsbrief ontvangt U informatie en promotionele aanbiedingen.
U kunt zich op elk moment afmelden door de link aan te klikken welke is vermeld in al onze emails, of door op deze link te klikken.

De verzamelde gegevens mbt. de nieuwsbrief worden gebruikt voor het verpersoonlijken en voor het verbeteren van onze dienstlevering aan de gebruiker, voor promotionele doeleinden of voor een gebruik in marketing studies. De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit : email, taal, burgerlijke stand, naam, voornaam, postcode, aanmeldingsdatum, aanmeldingsbron, geboortedatum, betoonde interesses, bestelgeschiedenis, IP-adres. Deze gegevens worden bewaard op de infrastructuur van Glisshop en op die van Emarsys voor wat onze communicatie per email betreft.

Artikel 3. Sociale netwerken


Glisshop.nl gebruikt de plug-ins van de sociale netewerken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.), Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) en Google+ (Google Inc. Corporate Office, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043). De social plug-ins zijn herkenbaar aan de logo's van de websites twitter.com, facebook.com en plus.google.com.

Indien U een webpagina oproept vanuit onze website welke social plug-ins bevat, wordt er een directe verbinding met de servers van Facebook, Twitter en Google aangelegd, en vandaar, wordt het beeld van de plug-in met zijn onderliggende functies rechtstreeks doorgestuurd aan uw internetnavigator die het verwerkt in de voorstelling van onze internet pagina. Bent U op dat moment ingelogd op Facebook, Twitter of Google met uw identificatie en paswoord, dan worden de op onze website bezochtte pagina's ernaar overgemaakt en eventueel gekoppeld aan uw account aldaar. Gaat U een interactie aan met deze social plug-ins (bijv. "Vind ik leuk" bij Facebook, "Tweet" bij Twitter of "+1" bij Google+) dan wordt de inhoud van onze pagina's gekoppeld aan uw profiel bij Facebook, Twitter of Google.

Bent U geen lid van Facebook, Twitter of Google+, of bent U afgelogd van deze dienstverleners alvorens onze website te bezoeken, dan is het alsnog mogelijk dat tenminste uw IP-adres wordt overgemaakt en opgetekend.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de inhoud en de omvang van de verzamelde gegevens, rechtstreeks doorgegeven aan Facebook, Twitter, en Google+ via de social plug-in, alsmede de duur van opslag en de gebruiksdoeleinden uitsluitend worden bepaal door deze dienstverleners. Meer inlichtingen hierover kunt U terugvinden in de betrokken pagina's van deze dienstverleners.

Artikel 4. Cookies


Bij het raadplegen van Glisshop.nl kunnen er inlichtingen mbt. de zoekgewoonten van de bezoeker worden opgeslagen in uw computer, smartphone of tablet. Deze bestanden gekend onder de naam van "cookies", hebben meerdere doeleinden :


- de goede werking van de website : aanpassing van het uiterlijk van onze website naargelang het gebruikte apparaat, opslag van de winkelwagen, plaatsing van een bestelling, ... enz.
- een persoonlijke aanpassing van de zoekfunctie volgens de interesses van de gebruiker : benadrukken dat een product reeds werd bekeken, het voorstellen van evenwaardige en/of aanvullende producten, ... enz.
- de opslag van statistische gegevens (analytische cookie) : aantal bezoeken, bezoekers, geziene pagina's, ... enz.

Deze cookies kunnen worden geplaatst door Glisshop.nl of door derden, dienstverleners van Glisshop.nl.

Indien U niet "onderworpen" wilt zijn aan deze cookies, kunt U ze buiten werking stellen door de handleiding van uw internetnavigator te volgen. In dat geval, hebt U niet langer toegang tot de volledigheid aan functies en diensten aangeboden door Glisshop.nl.

Artikel 5. Google Analytics


De cookies verbonden aan Google Analytics laten het verzamelen toe van statistische gegevens over het aantal bezoeken op de website en het voeren van promotieacties (Google Display en Google Remarketing). Bezoekers kunnen de promotionele functies van Google Analytics buiten werking stellen met verschillende middelen : via de instellingen voor publiciteit, of via eender welke andere mogelikheid. Bepaalde inlichtingen, zoals de bijzonderheden van uw bestelling, worden overhandigd aan Google Analytics. Wij overhandigen evenwel geen enkele inlichting van persoonlijke aard, noch deze welke toelaten U te identifiëren.

TITEL 2. UW RECHTEN

Artikel 1. Toegangsrecht


Overeenkomstig de bepalingen van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt U over het recht aan gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens en over het recht om deze gegevens te wijzignen, af te sluiten of te verwijderen.

Voor vragen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens, of voor de uitoefening van uw rechten, verzoeken wij U ons aan te schrijven met vermelding van uw gegevens (oa. uw gebruikersnaam) :

SAS MGF Sports
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE
FRANCE
info@glisshop.com

Artikel 2. Recht van opzegging en bezwaar


U kunt op elk moment bezwaar aantekenen, selectief of globaal, tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden , of voor marketingstudies.


U kunt zich meer bepaald verzetten tegen het toezenden van nieuwsbrieven of andere berichten. Een schriftelijke kennisgeving van uw vraag (per email, fax of briefwisseling) is voldoende. Uiteraard vindt U een link in elke nieuwsbrief of ander promotiebericht dat wij U toezenden om U uit te schrijven. U hebt tevens de mogelijkheid om uw toelating te herroepen voor een evalutie van het betalingsrisico of voor de verbreiding van uw gegevens onder andere omstandigheden door een aanvraag te richten aan voorgenoemd adres.

U kunt dit document opslaan of afdrukken met behulp van de overeenkomstige functies in uw internetnavigator.

Ontworpen en vertaald in samenwerking met JURI-DÉFI – Cabinet Juridique et Fiscal – 39 rue Amadéo / 63057 CLERMONT-FD. CEDEX 1